Els ProtagonistesPresentem totes les comparses de La Patum i la seva versió en "click".